Sportleider Evaluatie Systeem

Verspreid over Den Haag liggen een groot aantal openbare sportpleintjes, zoals de Richard Krajicek Foundation playgrounds, KNVB Cruijff Courts of andere sportief ingerichte pleinen.

De 22 playgrounds waar Streetsport actief is liggen voornamelijk in de gebieden van Den Haag waar een achterstand is in sportdeelname onder jeugd en jongeren.

Op de playgrounds van Den Haag staan de sportleiders en buurtsportcoaches van Streetsport. De sportleiders zijn sportopgeleide professionals die een breed en laagdrempelig sportaanbod organiseren voor jeugd en jongeren. Ze maken de Haagse jeugd enthousiast voor verschillende sporten, zoals voetbal, basketbal, tennis en skaten.

Voor de Werkgever Sportclubs Den Haag ontwikkelden wij een webapplicatie, waar de sportleiders evaluatieformulieren kunnen invullen, welke de beleidsmakers de benodigde inzichten geeft.